Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetových obchodů

www.mysticalltrading.com

www.orient.mysticalltrading.com

www.nabytek.mysticalltrading.com

www.zahrada.mysticalltrading.com

www.dropshipping.mysticalltrading.com

(dále v textu uváděno jako www.mysticalltrading.com)

Obchodní podmínky malo/velkoobchodního e-shopu MysticallTrading

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi provozovatelem velkoobchodního / maloobchodního e-shopu Davidem Bochno a jeho velkoobchodním zákazníkem / spotřebitelem.

Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny spotřebitele.

Ti jsou povinni se jimi řídit a při uskutečnění objednávky s těmito obchodními podmínkami souhlasí bez výhrad.

Pokud nejste spotřebitel, tedy nakupujete zboží v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti platí pro vás obdobné obchodní podmínky a však s výjimkami, které platí pouze pro spotřebitele nikoliv pro zákazníky, kteří nakupují zboží v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti.

Provozovatel velkoobchodního / maloobchodního e-shopu.

David Bochno
Kostěnice 154
530 02 Pardubice
E-mail: mysticalltrading@gmail.com
Telefon: +420 777875522
IČ: 02120241

Bankovní spojení:
Číslo účtu – 210963702/0600
IBAN: CZ9506000000000210963702
SWIFT pro BIC: AGBACZPP

Adresa banky:
GE Money Bank, a. s.
BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4 – Michle

Článek 1 – Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi firmou David Bochno  (dále jen „prodávající“), a jejími zákazníky (dále také „kupující“) v oblasti prodeje zboží.

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma David Bochno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 02120241 (neplátce DPH). V případě objednávky na DIČ dodá zboží partnerská firma – plátce DPH. Firma se zabývá především prodejem nábytku, betonových soch, mramoru a textilního a obuvnického zboží z dovozu.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Článek 2 – Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.mysticalltrading.com,souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.mysticalltrading.comfirma David Bochno, zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchoduwww.mysticalltrading.com, na e-mailové adrese mysticalltrading@gmail.com.

Článek 3 – Prodejna a prodejní doba

Kamenná prodejna není v současné době vybudována. Její běžná prodejní doba zatím není stanovena.

Objednávky internetového obchodu www.mysticalltrading.com přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Článek 4 – Ceny

V internetovém obchodě www.mysticalltrading.com jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

Článek 5 – Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Článek 6 – Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující objednal zboží jiným způsobem než osobně v prodejně prodávajícího. V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu mysticalltrading@gmail.com s následujícím textem: „Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………./…..“.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu (pokud je to možné), musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku – takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám vystavíme opravný daňový doklad a zašleme jej na e-mailovou adresu z objednávky. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete oskenovaný na e-mail mysticalltrading@gmail.com.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Možnost odstoupit od smlouvy se rovněž nevztahuje na dodávku zboží s hodnotou proměnnou v čase.
 • Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
 • Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

Článek 7 – Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.mysticalltrading.com prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Článek 8 – Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně (zboží objednané v internetovém obchodě www.mysticalltrading.com NELZE platit platební ani kreditní kartou),
 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 – 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno v případě, že je skladem, nebo objednáno, pokud skladem není. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Článek 9 – Dodací podmínky

Osobní odběr na prodejně:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejny v její běžné prodejní době. Zboží bude rezervováno v prodejně sedm dní. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky. Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu mysticalltrading@gmail.com či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den. Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty s.p. , případně u dopravce, který přepravu zboží zajistil. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Pokud zásilku doručila jiná firma, kontaktujte nejbližší středisko a celou záležitost musíte řádně nahlásit. Případně, pokud si poškození zásilky všimnete již při dodání zboží, požádejte pracovníka přepravní společnosti o zápis do protokolu o uplatnění nároku na náhradu škody. Při zjištění poškození zásilky, pracovník vám toto musí umožnit. Poškozenou zásilku v žádném případě nepřebírejte. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adresu mysticalltrading@gmail.com, (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., či od jiné přepravní společnosti, uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy – zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese mysticalltrading@gmail.com, nebo na telefonním čísle +420 733 390 955 (v běžné prodejní době prodejny).

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu mysticalltrading@gmail.com.

Článek 10 – Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. března 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou vždy včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.mysticalltrading.com Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky, po doručení zásilky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.

Reklamační řád internetového obchodu

www.mysticalltrading.com

www.orient.mysticalltrading.com

www.nabytek.mysticalltrading.com

www.zahrada.mysticalltrading.com

www.dropshipping.mysticalltrading.com

(dále v textu uváděno jako www.mysticalltrading.com)

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy David Bochno (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.mysticalltrading.com. V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese mysticalltrading@gmail.com, nebo na telefonním čísle +420 733 390 955(v prodejní době prodejny).

Článek 1 – Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu mysticalltrading@gmail.com, nebo na telefonním čísle +420 733 390 955(v běžné prodejní době prodejny),
 • osobně v prodejně.

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační, slovem „REKLAMACE“.  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku – takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky!

Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Článek 2 – Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě popřípadě dnem vystavení prodejního dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, nebo zkrátit na 12 měsíců (objednávky na IČ, DIČ). Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Článek 3 – Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

 • správnou funkci výrobku a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborná oprava / úprava výrobku či zásah do jeho konstrukce, neodborné smontování, sestavení výrobku.)
 • vady způsobené vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota)
 • vady způsobené stykem s vodou či nadměrnou vlhkostí
 • (s výjimkou výrobků, jejichž povaha nebo způsob užití toto připouští – např. zahradní betonové výrobky
 • vady způsobené opotřebením věci jejím obvyklým užíváním – poškození skel, látek, odřeniny, poškrábání, protržení.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku (u šperků například ztenčení materiálu otěrem o pokožku pod únosnou mez apod.

U nábytku například prodřením látky zapříčiněné nadměrným a nevhodným užíváním apod.)

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. března 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.mysticalltrading.com

Několik rad navíc:

Vyvarujte se především těchto chyb:

 • servisní technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady, např. „nefunguje, nejde, nemohu smontovat zboží dohromady apod.“. Doporučujeme také uvést telefonní číslo pro případné upřesnění závady,
 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a řádně vyplněný záruční list – pokud je výrobcem vystaven.
 • zboží, jež má v seznamu autorizovaných servisů uvedeno přímé servisní zastoupení pro ČR, doporučujeme reklamovat přímo tam. Celý proces probíhá výrazně rychleji, neboť nejednáte přes prostředníka. Vzhledem k tomu, že každý z těchto výrobců vybírá svůj autorizovaný servis velmi pečlivě, jsou jejich služby na úrovni a poskytnou Vám veškerý komfort, který výrobce nabízí.

 

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

Ochrana osobních údajů

Obchodních podmínek – ochrana osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, kdy prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám, a to zejména dodavateli zboží, který současně zajišťuje dodání zboží kupujícímu, a přepravci pověřenému prodávajícím k dodání zboží kupujícímu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo dodavatele zboží. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Váš tým MysticallTrading

Napsat komentář

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram